İŞTİRAKLERİMİZ

Çemaş, %99,9 oranında Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. (Özışık) sermayesinde, %9,94 oranında  Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Niğbaş) sermayesinde doğrudan pay sahibidir. Özışık,  JCB iş makinalarının Türkiye ithalatçısı Sif İş Makinaları Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.’de ve Hyundai iş makinalarının Türkiye ithalatçısı HMF Makina ve Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HMF Makina)’da sırasıyla %42,49 ve %44,10 oranlarında pay sahibidir. Ayrıca, BND Elektrik Üretim A.Ş. paylarının %31’i Niğbaş’a, %69’u Özışık’a aittir.

 

 ÖZIŞIK    NİĞBAŞ
 

Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.(Özışık), 1977 yılında kurulmuş olup, su yapıları (barajlar ve hidroelektrik santraller, sulama sistemleri, drenaj sistemleri), köprü, tünel ve yol (karayolu, otoyolla vb.) inşaatı, anahtar teslimi fabrikalar, arıtma tesisleri, alt yapı projeleri(içme suyu, kanalizasyon), boru hatları, konut ve ticari inşaatlar ana faaliyetler konuları içerisinde yer almaktadır.

 
Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.("Niğbaş", "Şirket)", 1969 yılında ÇİMHOL ve İLLER BANKASI ortaklığı ile beton direk üretimi amacıyla kurulmuş ve günümüze kadar prefabrike beton ürünler ve betonarme yapı elemanları üretimini de faaliyer alanlarına dahil ederek entegre bir tesis haline gelmiştir.

     
 HMF    SİF OTOMOTİV
 

HMF Makine ve Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş. , Şirket merkezi İstanbul dadır. Başlıca faaliyeti yurtiçi ve yurtdışı müşterilerine iş makinesi tedarik etmek ve bu makineler ile ilgili teknik destek sağlamaktadır.

 
Sif Otomotiv A.Ş. ve Sif İş Makinaları Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. nin Sif İş Makinaları Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde birleştirme işlemi 26.11.2013 tarihi itibariyle tescil olmuştur. Şirketin merkezi İstanbul dadır. Başlıca faaliyeti yurtiçi ve yurtdışı müşterilerine iş makinesi tedarik etmek ve servis, yedek parça hizmeti vermektedir.


     
 BND ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
 
 
BND Elektrik Üretim A.Ş.(BND Elektrik), 1 Nisan 2005 tarih ve 6273 sayılı T.T. Sicil Gazetesi nde yayınlanarak kuruluşu temsil edilmiş bir anonim şirkettir. Şirket in, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal etmektedir.

 
   
     

 

[ Geri Dön ]