RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Image 01

 

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİNİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

Amacı

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi konularında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak amacıyla oluşturulmuştur.

Üyeleri

Riskin Erken Saptanması Komitesinin üyeleri icrada görev almayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Konusunda uzman kişiler de komitede görevlendirilebilir. Komitenin Başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür Komitede görev alamaz. Riskin Erken Saptanması Komitesinin mevcut üyeleri:

  Ziya Mehmet ÜNAL     Başkan          
  Can ÖZDEMİR     Üye          
  Sebahattin Levent DEMIRER     Üye
         

 

Görev ve Yetkileri

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek sebeplerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

Risk yönetim sistemini yılda en az bir kez gözden geçirir.

Komite yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir.

Rapor, Şirketin bağımsız denetçisine de gönderilir.

[ Geri Dön ]