ÇEMAŞ İLKELERİ

• En iyiye ulaşmada “sürekli çalışma” en önemli ilkemizdir.
• Faaliyetlerimizi yürütürken doğruluk, dürüstlük ve açıklık ilkelerinden taviz
vermeyeceğiz.
• Çalışanlarımızın insan haklarına ve menfaatlerine saygı gösterir.Kişisel
gelişimlerini her fırsatta destekleriz.
• Bunun yanısıra ilişkide bulunduğumuz herkesin meşru menfaatlerine saygı
bizler için önemlidir.
• Ticari itibarı zedeleyen faktörlerin oluşmamasına azami dikkat ederiz..
• Faaliyetlerimiz yurt dışı müşterilerimizin ve ülkemizin tüm yasal düzenine
uygun çerçevede yapılmaktadır.
• Ticari faaliyetlerimiz, yapımız, mali durumumuz ve gelişimimiz ile ilgili bilgileri,
hissedarlarımıza zamanında, düzenli ve eksiksiz olarak bildireceğiz.
• Rekabet ortamında bu ilkelerden asla taviz vermeden “Dürüst Rekabet
İlkeleri”
ile yolumuza devam edeceğiz.